Privacy verklaring Terraszone

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die websites onder Terraszone.nl / kantopsluitingen.nl) verwerkt van haar klanten. Indien u klant wordt van Terraszone, of om andere reden persoonsgegevens aan Terraszone verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.


1. Verantwoordelijke.

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
TERRASZONE |  Dr. Schaepmanstraat 17  |  7651 CM Tubbergen
Terraszone is bereikbaar via:
telefoon: 0031 611 201 276 of email: [email protected]  

2. Welke gegevens verwerkt Terraszone met welk doel

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam.
b) adresgegevens eventueel postadres. d) telefoonnummer(s), land, e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s).
c) Bestellingen van de klant.
d) Het afhandelen van uw betaling.

2.2. Terraszone verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
A en B) Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
               * Het verwerken van bestellingen en bestel informatie opsturen.
               * Het reageren op uw vragen of productbestellingen

Terraszone is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst

2.3. Email berichtgeving:
Terraszone gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie over bestellingen naar de klant te versturen.

2.4. Informatie verstrekking aan derden:
Terraszone verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Bewaartermijnen
Terraszone verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen.
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Terraszone passende technische en organisatorische maatregelen getroffen

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via Terraszone kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 kunt u eveneens contact opnemen met Norbert Snijders (Contactgegevens Terraszone ).
5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Terraszone uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
5.4 Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacy verklaring kunt u contact opnemen met Norbert Snijders via telefoon: 0611 201 276 of email:  [email protected] 

6. Wijzigingen.
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd.
De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van deze site gaat u akkoord met onze Privacy Policy. Hier vindt u onze Privacy Policy.